Đặc sản của Bến Tre

Cam chanh bưởi quýt

02/07/2015

Đặc tính ra hoa tự nhiên của Cam- Quít- Chanh- Bưởi ở ĐBSCL là sau một thời gian khô hạn, khi gặp mưa hoặc nước tưới thì cây sẽ ra đọt mới đồng thới với nụ hoa. Dựa vào đặc tính này, biện pháp giúp cây có múi ra hoa thông thường là tạo khô hạn (xiết nước) Kết hợp phun thuốc Ra Hoa C. A. T+food- MX2 (5- 50- 5+0, 5B) .

Kỹ thuật cụ thể gồm 4 giai đoạn như sau :

A. Giai Đoạn Sau Thu Hoạch: Có 3 công việc nhà vưởn cần làm :

1.  Bón phân phục hồi và tưới nước:

Sau thu hoạch bón liền khoảng 200g Urê +100g DAP  (hoặc AT1)  +20- 30 kg phân chuồn hoai (hoặc 10 kg phân hữu cơ vi sinh) +0, 5kg / cây 4- 5 tuổi và tưới nước đều đặn cho cây.

2.  Tỉa cành & vệ sinh vườn:

Cắt tỉa đoạn cành đã mang trái (Khoảng 10- 15cm) , cành già, cành sâu bệnh, cành nằm bên trong tán, Quét vôi hay Bordeau dưới gốc, phun thuốc trừ sâu bệnh.

3.  Phun trên lá:

Pha 35ml Dưỡng Lá+15ml Nutrimix / 8lít, phun sương đều tán cây 2- 3 lần (7 ngày / lần)  giúp cây phục hồi nhanh, phát triển tốt, chuẩn bị sức ra hoa. Nên phun xen kẽ thêm 1 lần food- MX1 (35- 5- 5+5MgO)  với liều lượng 15g / 8lít, rất tốt đối với cây thiếu Ma- giê.

cay-chanh

B.  Xử Lý Ra Hoa :

I.  Xử Lý Ra Hoa Cam- Quít –Chanh : Cần làm 3 bước sau :

Bước 1 :Bón phân đón ra hoa, tạo mầm hoa

Trước khi ra hoa 4- 5 tuần (thường là khi bộ lá đã chuyển sang xanh đậm) , bón khoảng 300g DAP +50 KCl (hoặc 500g AT2)   / cây 4- 5 tuổi và pha 15g food- MX2 (5- 50- 5+0, 5B)  / 8lít phun 2 lần 4- 5 ngày / lần)  giúp cây tạo mầm hoa tốt. Nên bón phân đón ra hoa sớm thì tốt hơn là chờ đọt non nhú ra mới bón, bón trễ đọt non dể xanh tốt mà ít ra hoa hoặc hoa khó đậu tốt.

Bước 2 :Bắt cây cảm ứng ra hoa. Tạo khô hạn :

Cắt nước (ngưng tưới)  cho cây khoảng 2- 4 tuần cho đến khi cây vừa “ xào lá” hay còn gọi là cuốn lá kèn (lá hơi héo vào buổi chiều nhưng sáng mai không tươi lại hoàn toàn)  thì tưới nước đẫm trở lại. Tưới đẫm khoảng 3 ngày liên tục, mổi ngày tưới một lần, rồi sau đó tưới rải ra.

Chú ý : Trong thực tế, trời “cắt nước”vào mùa nắng và tưới nước lại bằng những cơn mưa đầu mùa. Khi mưa xuống cây thường  ra đọt kèm theo hoa. Vì vậy để cây ra hoa tốt hơn và đậu trái nhiều hơn thì khi vừa có mưa đầu mùa nên bón phân đón ra hoa liền, và phun thuốc Ra Hoa C. A. T+food MX2 (5- 50- 5+0, 5B)  ngay cho cây. Nếu mưa ít, phải tưới dậm thêm cho đủ nước để cây ra đọt và hoa.

Bước 3 : Phun thuốc thúc ra hoa đồng loạt

Sau tưới nước lại 2- 3 ngày, lá tươi lại, pha 35ml Ra Hoa C. A. T (loại chuyên cho cam quít- chanh- bưởi) +15g food MX2 (5- 50- 5+0, 5B)  / 8 lít phun sương đều cả 2 mặt lá 2 lần (5 ngày / lần)  thúc ra hoa đồng loạt. Có thể phun lên đọt non có 6- 7 lá và nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. .

Khoảng 7- 10 ngày sau lần tưới đầu cây cây sẽ ra đọt non và hoa, lúc này khoảng 2- 3 ngày tưới 1 lần

cay-quyt

II. Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ :

1. Cam- Quít LLàm rụng hoa và trái, ra hoa vào khoảng tháng 7- 8)

Khi cây ra hoa chính vụ, chờ cho cây được 50%, bón cho mỗi cây khoảng 100g Urê (cây 2- 3 năm tuổi) , rãi phân đều mặt luống, sau đó tưới nước cho phân tan, và ngấm dần xuống đất. Sau khi tưới 3 ngày thì cắt nước (ngưng tưới) , sau khi cắt nước gần khoảng 1 tuần lễ, hoa bắt đầu rụng, 2 tuần sau hoa rụng gần hết (chỉ còn khoảng 10%) . Số hoa còn lại sẽ tiếp tục đậu trái, chở khi lớn bằng ngón tay cái thì lặt bỏ hết, rồi chăm sóc và tưới nước như giai đoạn sau thu hoạch (mục A)

– Khoảng cuối tháng 6 Âm lịch, thì bón thêm 1 đợt phân đón ra hoa phụ:100g20- 20- 15 hoặc 100g AT2, phun trên lá 2 lần thuốc food- MX2 (5- 50- 5+0, 5B) hoặc food- MX3 (1- 21- 21+3Zn)  với liều lượng 15g / 8lít giúp bộ lá già và cây tạo mầm hoa sẳn. Sau bón phân đón ra hoa khoảng 2 tuần tranh thủ” hạn bà chằng” thì xiết nước. Nên tạo điều kiện cho mặt đất mau khô như:dở bõ rôm rạ tủ gốc, xới xáo nhẹ nhưng không làm hư rễ…

– Khi có mưa lại, tưới đẫm luôn (tưới liên tục 3- 4 ngày) . Nếu gặp mưa ít thì phải tưới đẫm.

– Đồng thời, khi tưới được 2- 3 ngày, lá đã tươi lại, pha 35ml Ra Hoa C. A. T+15g food- MX295- 50- 5+0, 5B)  / 8lít phun suong đều cả 2 mặt là 2 lần (5ngày / lần) thúc ra hoa đồng loạt. Trong mùa mưa chỉ cần 2- 3 giờ không gặp mưa là thuốc đã thấm gần hết vào lá cây.

Khoảng 7- 10 ngày sau lần tưới đầu cây sẽ ra đọt non và hoa, lúc này khoảng 3 ngày tưới 1 lần.

Chú ý: Cây tơ cần xử lý ra hoa trái vụ ngay sau lần ra trái chiến (tức trái bói) sẽ dễ thành công hơn  và những năm tiếp theo việc xử lý ra hoa trái vụ sẽ dễ dàng hơn.

2.  Chanh :

Muốn chanh có trái nghịch (tháng 1- 4dl) thì cho ra hoa tháng 9- 10dl, làm các bước sau :

–  Giữ cho cây chanh phát triển tươi tốt và ít bị sâu bệnh phá hoại bằng cách phun định kỳ thuốc DƯỠNG LÁ  (35ml / 8lít) + thuốc trừ sâu lá như:Sherbush, fenbis…

–  Rải 100- 150g 16- 16- 8+40g KCl cho 1 gốc 3 tuổi và dùng cây chỏi nhánh chanh lên.

–  Khoảng tháng 7- 8dl, pha 800g Urê / 8lít phun ướt cả lá và cây sẽ làm cho lá chanh bị cháy và rụng xuống (khoảng 50%) . Đồng thời, giữ mặt đất khô ráo, ngưng tưới  và tưới đẫm sau 15 ngày. Muốn có trái trễ hơn thì phá lá (làm rụng lá)  trễ hơn.

–  Để thúc chanh ra hoa tốt khi chanh vừa nhú cành lá mới, ta hổ trợ thêm thuốc Ra Hoa C. A. T (35ml / 8lít tức khoảng 2 nắp lưng ) +food- MX2  (5- 50- 5+0, 5B)  (15g / 8lít) , phun sương một lần.

–  Phun xong rút cây chỏi cành ra để cây tiếp tục ra hoa thêm.

cam-sanh-1

III.  Xử lý ra hoa bưởi :

Do bưởi ra hoa cũng cần thời gian khô hạn để phân hóa mầm hoa, vì vậy nên tạo sự khô hạn và phun thuốc Ra Hoa C. A. T+food- MX2 (5- 50- 5+0, 5B)  để bưởi ra hoa đồng loạt. Thời gian xiết nước khoảng 20- 30 ngày ròi tưới nước lại rồi phun thuốc giống như ở Cam – quít .  /

Bưởi thường hay ra nhiều đợt đọt và hoa vì vậy nhà vườn nên tưới nước, phun thuốc cho cây theo từng đợt ra hoa và nên gom lại 2- 3 đợt tập trung để cây đậu trái và nuôi trái đạt hiệu quả cao.

Có một cách làm mới để bán trái vào tháng 4- 5 Âm lịch như sau :

Đối với những cây đã được lặt bỏ hoa trái, khoảng tháng 8 Âm lịch năm trước ,  tiến hành bón phân đón ra hoa cho cây  (có độ lớn cở ngón tay) . Đồng thời ngưng tưới nước cho cây, nếu gặp trời mưa thì vẫn không bị ảnh hưởng lớn. Sau khi cắt cành khoảng 20- 25 ngày, cây đâm đọt mới và ra hoa. Khi cây vừa nhú đọt non, phun hổ trợ thêm một lần thuốc Ra Hoa C. A. T+food MX2  (5- 50- 5+0, 5B) .

C.  Đậu Trái & hạn Chế Rụng Trái Non :

Muốn thụ phấn tốt, hoa đậu nhiều, hạn chế rụng trái non phải chăm sóc cây cho sung sức và phun thuốc hổ trợ ra hoa (cần nhất là Bo kết hợp với Canxi, có trong Đậu Trái C. A. T giúp hoa thụ phấn tốt và cuống hoa, cuốn trái mập & dai) . Rễ Cam- Quít- Bưởi yếu, hay bị sốc nên khi cây đang ra hoa- đậu trái thì không bón phân. Chỉ bón lại khi cây đang nuôi trái và nên bón là nhiều lần.

1.  Tăng đậu trái và hạn chế rụng trái non :

– Để tăng đậu trái pha 35ml Đậu Trái C. A. T / 8lít phun sương cho cây khi nụ hoa đầu tiên vừa xuất hiện.

Chú Ý;Hoa đang nở rộ thì hạn chế phun thuốc cho cây và tưới nước giử ẩm thường xuyên cho cây nhưng lúc này không được tưới phun lên hoa đang nỡ rộ.

– Để hạn chế rụng trái non pha 35ml Đậu Trái C. A. T / 8lít phun sương khi trái bằng hột sen.

2.  Chống hiện tượng rụng trái quá nhiều :

Có 2 đợt rụng trái sinh lý trên cây có múi :

– Đợt rụng lần thứ nhất, thường xuất hiện khi trái còn nhỏ, bằng ngón tay út, tức khoảng 3 tuần sau khi đậu. Đặt trưng của đợt rụng trái này là trái mang theo cả cuống.

– Đợt rụng trái thứ 2 khi có đường kính trái khoảng 3cm, dặc trưng là trái rụng không cuống.

Hiện tượng rụng trái trên cây có múi gần như là tất yếu. Biện pháp kỷ thuật quan trọng là bón thúc, bón thúc dưới gốc (khoảng 100- 200g 20- 20- 15 / cây) và phun bổ sung dinh dưỡng kịp thời trên lá để nuôi trái và hạn chế rụng (pha 35ml Đậu Trái C. A. T +35ml Dưỡng Trái phun sương đều tán cây khi thấy có hiện tượng rụng trên) .

Chú Ý : Hiện tượng khi gặp mưa nhiều, trái bị vàng, rụng nhiều phần lớn là do cây nhiều trái, thiếu dinh dưỡng lại bị “sốc nước”]cách khắc phục :tưới nước thường xuyên, bón phân gốc đầy đủ và phun ngay thuốc Đậu Trái C. A. T+Dưỡng Trái ngăn chặn trái rụng ào ạt.

vuon-buoi

D. Nuôi Trái:

Nên chia giai đoạn NUÔI TRÁI ra làm 2 thời kỳ nhỏ :

1. Thời kỳ trái nhỏ đến 4- 5 tháng:

Thời kỳ này trái to chậm, có nhiều đợt rụng sinh lý nên cần chăm sóc như sau:

– Bón phân:bón ít khoảng 100g NPK 20- 20- 15 (hoặc AT3)  / cây, 15 ngày / lần và tưới đều đặn.

–  Phun trên lá : pha 35ml Dưỡng Trái+15g food MX4 (10- 0- 35+3Ca)  / 8lít, phun sương đều tán cây, 10 ngày / 1 lần để nung trái, hạn chế hiện tượng rụng trái, khi trái đang lớn. Nên cộng thêm ProGibb 1 lần và thuốc trừ nhện để hạn chế bệnh da cám trên vỏ trái.

2. Thời kỳ nung trái :

Thời kỳ này trái bắt đầu”da lươn”, tức vỏ trái sần lên, trái muốn to nhanh thì nung phân cho trái mau lớn mà ít sợ nứt trái. Nên bón phân nhiều và phun bổ sung trên lá mhư sau:

– Bón phân:khoảng 200gNPK 20- 20- 15+50gKCl (hoặc AT3)  / cây. 15 ngày / lần và tưới đều đặn.

– Phun trên lá:pha 40ml Dưỡng Trái+16gfood- MX4 (10- 0- 35+3Ca)  / 8lít, phun sương đều tán cây, 10 ngày / 1 lần để nung trái, dưỡng trái  khi trái đang lớn. Nên cộng thêm Progibb 1 lần và thuốc trừ nhện để hạn chế bệnh da cám trên vỏ trái

Nên cộng thêm Nutrimix:15ml / 8lít[cho trái to, vỏ đẹp, trái mọng nước, ngọt và bảo quản lâu. Phun Dưỡng Trái+food- MX4 (10- 0- 35+3Ca)  (hoặc Nutrimix) định kỳ còn giúp cây có múi”lên màu trái”rất đẹp, chống khô múi.

* Một Số Kỷ Thuật Cần Chú Ý Sau :

1. Đón và dưỡng đọt non :

Sau khi ra hoa khoảng 4- 6 tháng, cây có ra 1 đợt đọt non, nhất là khi ta thúc phân nước nung trái. Cần bảo vệ đợt cành non này vì đó là những cành lá cung cấp dinh dưỡng nuôi trái và là cành mẹ qua năm sau sẽ cho các cành mang trái. Đợt cành này rất quan trọng, phải nuôi cành được từ 3, 5- 4 tháng thì sau này cành sẽ cho đọt non ra hoa đơn ở gần đỉnh ngọn, những hoa này sẽ rất dể đậu trái trên cây. Bảo vệ như sau : khi thấy cây bắt đầu nhú đọt non thì bón thêm phân gốc cho cây và pha 15g food- MX1 (35- 5- 5+5Mg)  (hoặc 35ml Dưỡng Lá)  / 8lít phun liền giúp cây ra đọt non đồng loạt. Khi đọt non đang phát triển, pha thuốc như: Basutigi, Supracide…cộng với Dưỡng Trái+ food- MX1 (35- 5- 5+5Mg)  (hoặc Dưỡng Lá) , phun 2- 3 lần để phòng trừ sâu vẽ bùa, rầy và nuôi đọt lá lẫn nuôi trái trên cây.

*Chú Ý:Muốn đọt non già nhanh thì phun food- MX3 (1- 21- 21+3Zn) 1- 2 lần, 5 ngày 1 lần. food- MX3 (1- 21- 21+3Zn) còn cung K nuôi trái và nhất là Kẽm cho cây.

2.  Neo trái:

Phun Dưỡng Trái : 40ml+Nutrimix : 15ml / 8lít để neo trái, 4ngày / lần và pha thêm ProGibb 1 lần (1 viên 5g cho 10 bình 8 lít) để phun lên cây nhưng không được quá lạm dụng làm trái không chín đều (có thể bón gốc bổ sung Urê) , neo được 15- 30 ngày.

3.  Tỉa & bao Trái :

Bao trái chỉ áp dụng cho bưởi, cam sành…mục đích là cho trái to;sáng đẹp;cao cấp và bán được giá cao. Bao trái nhằm bảo vệ trái không bị da cám do nhện gây nên, không bị ngài, ruồi hay bọ xít chích trái. Bao trái còn chống trái cam bị nám, trái bưởi bị nổi u, xì mủ. Cách làm: Sau giai đoạn rụng sinh lý (khoảng 45 ngày sau đậu) , tỉa trái đeo xong phun thốc diệt trứng, sâu, nấm có sẳn trên trái. Một ngày sau dùng túi chuyên dùng  (loại 16X20cm dùng bao cam, loại 30X40cm dùng bao bưởi) bao trái lại, xiết chặt miệng bao]nếu bao trái thì đở tiền thuốc sâu bệnh, bao trái nên dùng 1 lần để hạn chế sự lây lan sâu bệnh và màu sắc bao đã thay đổi nên trái dể sâu bệnh và không được đẹp.

4.  Chống hiện tượng nứt trái :

Thường xuất hiện khi trái đã lớn (nhất là cam) , có thể do thiếu nước gặp nước nhiều đột ngột làm phần ruột lớn nhanh hơn phần vỏ và do vỏ thiếu Ca (có khi bón N quá nhiều) …Cách khắc phục: Bón cân đối NPK cộng thêm một ít Ca (NO3) 2, tưới nước đều đặn cho cây và phun lên lá định kỳ food- MX4 (10- 0- 35+3Ca.

5.  Hiện tượng thối rễ- vàng lá- vàng trái rụng :

Bộ rễ bị tuyến trùng, rệp phá hoại gây vết thương cho nấm  fusarium, Rhizoctonia, Pythium…xâm nhập vào gây hại làm thối rễ, vàng lá và đôi khi trái đang lớn cũng bị vàng rụng thì phải tưới thuốc vào vùng rễ cây. Tuyến trùng, rệp sáp thì pha Vimoca, furadan, nokapd+f. Bo- Bột Tốt rễ tưới, còn bệnh nấm thì pha fungal hoặc rivral+f. bo- Bột Tốt rễ tưới ngay để chữa trị và phục hồi rễ cho cây.

Chú ý : Nên tưới khi đất có độ ẩm (thường tưới thuốc sau khi tưới nước vườn một ngày) và tưới thuốc ướt đều cả vùng rễ cám- rễ tơ.

6.  Chống hiện tượng trái cách niên:

1. Năm nào hoa trái nhiều, chủ động tỉa bớt, nhưng thực tế vì tốn công, vì đang có giá nên các nhà vườn ít làm. Điều chỉnh bằng phương pháp cắt tỉa cành, sao cho tỉ lệ cành mang trái khoảng 10% và cành dinh dưỡng (không mang trái)  khoảng 60% là hợp lý.

2. Bảo vệ số lá : tránh làm rụng lá nhiều khi thu hoạch, rụng lá do gió bão…Bưởi cần khoảng 50- 60 lá  / trái, cam cần 40- 50 lá / trái, quít cần 30- 40 lá / trái,  chanh cần 20- 30 lá / trái.

3.  Năm nào trái nhiều thì thu bớt trái sớm hơn để cây có thời gian phục hồi và cho hoa vụ sau tốt  (cần phun 1- 2 lần Nutrimix+Dưỡng lá lúc sau thu hoạch cho cây phục hồi nhanh)

4.  Bón phân tăng cường hơn ở những năm trái nhiều này. Nhất là cần phun bổ sung thuốc Dưỡng Trái+food- MX4 (10- 0- 35+3Ca) trên lá để cây đủ dinh dưỡng nuôi trái.

Chúc các bạn thành công!


Máy lọc nước ion kiềm nội địa nhật bản

MỘT SỐ NGƯỜI BÁN BƯỞI

Mss Đào

0983830474

Mss Liên

0909948711

anh Hiền

0938.333.246

chị Hiền

01666730477

1 người bán Bưởi

0902.644.335

Bảy Phát

0948.544.969

Thanh Vũ

0914791334

Linh

01652142007

1 Người khác

0939417936

Bé Giàu

01675507295

Thương

0902.644.335

út Nương

0939495900

9 ĐƯỢC

0969.725.396

anh TIỀN

01697879638

Góp ý chủ Website

0975.71.71.71

Kỹ thuật trồng


TĂNG LIKE VIP.NET
Việc tham khảo các cách làm trắng da mặt của bạn nữ rất cần thiết vì sẽ có ít rất nhiều cho cách làm đẹp da mặt, thật vậy làn da trắng sáng giúp bạn rạng ngời lên rất nhiều. Đồng thời nên biết cách chăm sóc da mặt để duy trì nét đẹp lâu bền bạn nhé. Đồng thời hãy tham khảo thêm tác dụng của nhau thai cừu để biết cách sử dụng bạn nhé.
Các bài thuốc quý từ nấm lim xanh cũng như tác dụng của nấm lim xanh thời gian gần đây đã được rất nhiều người xác nhận. Các bạn hãy tham khảo nấm lim xanh chữa bệnh gì để rõ hơn nhé!
Để cho bé ăn dặm đúng cách các bố mẹ nên lưu ý ngoài việc chọn lựa bột ăn dặm nào tốt cần tìm hiểu kỹ thêm các thực đơn ăn dặm cho bé để giúp bé có những món ăn đa dạng hơn hàng ngày nhé!